دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم هایده معین هوش مصنوعی اینستا

دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم هایده

هم اینک همراه ما باشید با رسانه سولار موزیک ◈♭♪◈ دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم هایده معین حمید هیراد با صدای زن مرد هوش مصنوعی ریمیکس اینستاگرام ترند اینستا ◈♭♪ با کیفیت عالی 320 تقدیم شما عزیزان

آرام جانم دوستت دارم هوش مصنوعی / باور نکردی حرف قلبم را معین و هایده / ای بی خبر از حال بیمارم با صدای هایده

متن آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم

♫♫♫♫ ****** ♫♫♫♫

ای ﺑﻰ ﺧﺒﺮ از ﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎرم رﻓﺘﻰ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﭙﺎرم

ﺑﺎور ﻧﻜﺮدی ﺣﺮف ﻗﻠﺒﻢ را آرام ﺟﺎﻧﻢ دوﺳﺘﺖ دارم

دردت ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و روح و ﺟﺎﻧﻢ زد ﻋﺸﻘﺖ ﻓﻘﻄ زﺧﻢ زﺑﺎﻧﻢ زد

ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﻮدی زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮد آﺧﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ زد

ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﻮدی زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮد آﺧﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ زد

ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ روزﮔﺎرم ﺳﻴﺎه

ﻣﻨﻢ آن ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه

ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ از دﻟﻢ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺷﮏ و آه

دﮔﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ را ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺨﻮاه

ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ روزﮔﺎرم ﺳﻴﺎه

دﮔﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ را ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺨﻮاه

ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ از دﻟﻢ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺷﮏ و آه

دﮔﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ را ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺨﻮاه

♫♫♫♫ ****** ♫♫♫♫


دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم هوش مصنوعی هایده و معین

دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم هایده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ ای بی خبر از حال بیمارم حمید هیراد اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


آرام جانم دوستت دارم هوش مصنوعی
اهنگ ارام جانم دوستت دارم معین
باور نکردی حرف قلبم را معین و هایده
آهنگ آرام جانم دوستت دارم با صدای زن
اهنگ ارام جانم دوستت دارم ریمیکس
آهنگ آرام جانم دوستت دارم هوش مصنوعی
آرام جانم دوستت دارم ریمیکس

دیدگاه خود را بگذارید

  • رضا 8 آوریل 2024

    این اهنگ هماننددیگرآهنگای استادمعین عالی وبکراست ارزوی سلامتی برای ایشان دارم